Cookiebeleid

Brouwhoeve S.L. (hierna ‘BROUWHOEVE’ of “wij”), met maatschappelijke zetel te Carrer Watt 1, 03720 Benissa en e-mailadres info@brouwhoeve.es, maakt op haar website (hierna “Website”) gebruik van een technologie genaamd “cookies” en verzamelt en verwerkt de via cookies verkregen informatie voor het goede beheer van de Website.

In dit cookiebeleid (hierna te noemen het “Beleid”) wordt gedetailleerd beschreven welke cookies, zowel van onszelf als van derden, wij gebruiken en voor welke doeleinden, zodat gebruikers (hierna te noemen de “Gebruikers” of individueel te noemen de “Gebruiker”) deze kunnen activeren of, in voorkomend geval, deactiveren (sommige cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van onze Website).

Wat zijn Cookies

Cookies zijn kleine gegevensopslag- en opvraag apparaten die op uw computer worden geïnstalleerd zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later alleen kan worden gelezen door de server die ze heeft geïmplementeerd. Cookies zijn over het algemeen beperkt in de tijd.

Cookies stellen de Website onder andere in staat om informatie over het surfgedrag van Gebruikers of hun apparaten op te slaan en te bewaren en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en het gebruik dat ze van de apparaten maken, kunnen ze worden gebruikt om de Gebruiker te herkennen.

Als u besluit onze cookies niet te accepteren, kunt u onze Website op de gebruikelijke manier blijven gebruiken, hoewel uw gebruikerservaring enigszins kan worden beperkt.

Type cookies en doel

  1. Brouwhoeve gebruikt eigen cookies en cookies van derde partijen: Specifiek gebruikt de Website de volgende soorten cookies, afhankelijk van hun doel:
  2. Technische cookies: zijn cookies die de gebruiker in staat stellen door een webpagina te navigeren en de verschillende opties of diensten te gebruiken die daarin bestaan, zoals bijvoorbeeld het regelen van het verkeer en de datacommunicatie, het identificeren van de sessie, toegang tot delen van beperkte toegang, enz.
  3. Voorkeur- of personalisatiecookies: deze stellen de gebruiker in staat toegang te krijgen tot de dienst met enkele vooraf gedefinieerde algemene kenmerken, zoals de taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst, de regionale configuratie van waaruit de gebruiker toegang krijgt tot de dienst, enz.
  4. Analysecookies: Dit zijn cookies die het volgen en analyseren van gebruikersgedrag mogelijk maken. De informatie die door middel van dit type cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de website te meten en om navigatieprofielen van de gebruiker op te stellen, met het oog op het invoeren van verbeteringen.
  5. Behavioral advertising cookies: zijn cookies die informatie opslaan over het gedrag van de gebruiker, verkregen door de observatie van zijn surfgedrag, met het oog op het creëren van een specifiek profiel dat toelaat om op basis daarvan reclame te tonen.

Aangezien sommige servers van de hierboven genoemde derden zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven naar deze servers in derde landen (met name de Verenigde Staten). Niettegenstaande het bovenstaande vallen dergelijke internationale doorgiften in elk geval onder de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake het privacyschild, waardoor passende garanties worden geboden voor een goede bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden op de volgende link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Noch deze Website noch haar wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de inhoud of de juistheid van het privacybeleid dat derden die in dit Cookiebeleid worden genoemd, kunnen voeren. Webbrowsers zijn de instrumenten die verantwoordelijk zijn voor het opslaan van cookies en vanaf deze plaats moeten Gebruikers hun recht uitoefenen om deze te verwijderen of te deactiveren. Noch deze Website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers kunnen de correcte of incorrecte behandeling van cookies door deze browsers garanderen. In sommige gevallen is het noodzakelijk cookies te installeren Verwijderen van cookies zodat de browser zijn beslissing om ze niet te aanvaarden niet vergeet.

De Gebruiker kan de toestemming die hij aanvankelijk heeft gegeven voor het gebruik van cookies op de Website intrekken door het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door de cookies handmatig van zijn apparatuur te verwijderen en door zijn browser zo in te stellen dat deze de cookies uitschakelt.

In ieder geval kan de Gebruiker de cookies blokkeren of uitschakelen door de configuratie van zijn browser te activeren die hem in staat stelt de installatie van alle of sommige cookies te weigeren. De meeste browsers laten toe dat u gewaarschuwd wordt voor de aanwezigheid van cookies of dat u ze automatisch weigert. Het blokkeren of beperken van cookies kan echter invloed hebben op de normale werking of ontwikkeling van de Website, alsook het gebruik verhinderen van bepaalde diensten die op de Website ter beschikking van de Gebruikers worden gesteld.

De configuratie van de internetbrowser voor dit doel zal afhangen van de browser die de gebruiker gebruikt. Informatie over hoe dit moet, vindt u op de volgende adressen:

  • Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
  • Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Wijzigingen aan het cookiebeleid

brouwhoeve kan haar cookiebeleid te allen tijde wijzigen als reactie op nieuwe wettelijke of reglementaire vereisten, of om het beleid aan te passen aan de instructies van de gegevensbeschermingsautoriteiten. Belangrijke wijzigingen aan dit beleid zullen naar behoren aan de gebruikers worden meegedeeld door middel van een informatieve kennisgeving op de Website.

Als u twijfels of vragen hebt over dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@brouwhoeve.es.